Rekrutacja cały rok-zapraszamy!!! Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 lipca 2015 09:51

Szanowni Słuchacze, 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

do 10 kwietnia 2020r. informuję, że zajęcia w Prywatnych Szkołach

będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia odbędą się 4-5 kwietnia 2020r. zgodnie z terminarzem zajęć

zaplanowanym na rok szkolny 2019/2020.

Harmonogram zajęć on line zostanie umieszczony w zakładce Plany Zajęć

w dniu dzisiejszym.

Forma  prowadzonych zajęć zostanie Pańswu przekazana przez nauczycieli poszczególnych

przedmiotów za pośrednicwem email.

Kolejne zajęcia w odbędą się 18-19 kwietnia i 25-26 kwietnia 2020r.

Nie ulagają zmianie  terminy egzaminu maturalnego

i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wyznaczone przez dyrektora CKE   

 Szczegółowych informacji można dowiedzieć się pod nr tel.

604 266 151 lub 507 967 441

  

Mając na uwadze fakt braku możliwości wpłaty za szkołę w sekretariacie szkół

proszę o wpłatę czesnego na konto szkoły

Odbiorca:Prywatne Szkoły Zaoczne, 

nr konta szkoły:   30 1050 1445 1000 0090 3051 8600

                                                      dyrektor mgr Urszula Kwietniowska

 

     Terminy ustnych matur w maju 2020r.

język polski 15 maja 2020r. (14.00-18.30) oraz 16 maja 2020r. (9.00-17.00)

język angielski -9 maja 2020r. ( 8.00-16.30)

jezyk niemiecki 22 maja 2020r. (12.15-12.35)

język rosyjski 12 maja 2020r. (9.30-9.50)

informację o  godzinie egzaminu można uzyskać pod nr telefonu szkoły

oraz  harmonogram jest również  umieszczony w gablotce szkolnej

 

Prowadzimy rekrutację 

na semestr I i semestry wyższe rozpoczynające się od 1 lutego 2020

 zapisy w Kancelarii Szkolnej  w Skawinie ul.Mickiewicza 29/2  pn-pt

lub w trakcie zajęć -terminy w komunikatach dla słuchaczy

 kontakt telefoniczny: 604 266 151


   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !Smile

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje:    
 TELEFONY KONTAKTOWE:

* 48 12 276 50 91 
* 48 604 266 151, 507 967 441
* email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W zakładce Komunikaty dla Słuczaczy znajdują się terminy zajęć

na rok szkolny 2019/2020

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich słuchaczy o terminowe wpłaty 

 czesnego tj. do 15-go każdego miesiąca.   

nr konta szkoły:   30 1050 1445 1000 0090 3051 8600


Obowiązek informacyjny:

1.Administratorem danych osobowych jest Urszula Kwietniowska osoba prowadząca Prywatne Szkoły Zaoczne mgra Stefana Kwietniowskiego w tym
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 18
wpisane do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 11/2003-Prywatne
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul.Piłsudskiego 18,
adres ul.Mickiewicza 29/2 32-050 Skawina telefon
12 276 50 91 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2.Dane osobowe przetwarzane są w celach kształcenia, rekrutacji, marketingu, archiwalnych, statystycznych,
dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanym dalej RODO.
3.Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym, nauczyciele, podmioty prowadzące
obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz odpowiedni organy i urzędy w zakresie określonym przepisami szczegółowymi.
4.Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane są przez okres 30 lat od dnia zakończenia kształcenia, a jeśli przepisy
szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania danych do końca okresu określonymi przepisami szczególnymi.
5. Wskazanie takich danych osobowych jak imiona, nazwisko, adres i nr pesel jest konieczne w celu realizacji kształcenia.

Wskazanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
6. Klient ma prawo
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz
złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

Mgra Stefana Kwietniowskiego

z uprawnieniami szkół publicznych 

Rok założenia 1997

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO

Kraków, ul. Wróblewskiego 8

Wieliczka, ul. Piłsudskiego 18

·       na podbudowie gimnazjum – 3-letnie

·       na podbudowie ZSZ cykl 2-letni

POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO ZAOCZNEGO

Wieliczka, ul. Piłsudskiego 18

·      ochrona osób i mienia   rachunkowość

·      administracja   asystent osoby niepełnosprawnej (roczne) 

·      opiekun w domu pomocy społecznej

ABSOLWENCI ZSZ MOGĄ BYĆ PRZYJĘCI DO KLASY DRUGIEJ 3- LETNIEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO(cykl dwuletni) 

Zajęcia  odbywają się przez dwa lub trzy weekendy w miesiącu:

Kraków, Wieliczka:  sobota 1400-2030 i niedziela 800-1430

Informacje:

Skawina, ul. Rzeczna 1 (przecznica z ul. Mickiewicza)

12 276 50 91, 604 266 151, 507 967 441

www.szkolazaoczna.com.pl 

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Prowadzą zapisy na semestr I

i semestry wyższe od lutego 2016 do
Pole tekstowe: tel/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507 967 441 Pole tekstowe: t el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507 967 441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441 Pole tekstowe: el/fax (12) 276 50 91, 604 266 151, 507967441
 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 24 marca 2020 11:48