Organizacja

Terminy zajęć w Prywatnych Szkołach mgr Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce

w roku szkolnym 2020/2021

Wrzesień 2020r. Październik 2020r. Listopad 2020r. Grudzień 2020r. Styczeń 2021r. Luty 2021r. Marzec 2021r. Kwiecień 2021r. Maj 2021r. Czerwiec 2021r.
12-13,

26-27

 

10-11,

24-25

7-8,

21-22

5-6,

19-20

 

23-24
30

 

6-7,

13-14

 

6-7,

20-21

10-11,

24-25

8-9,

15-16,

29

5-6,

19-20

 

Zebrania Rady Pedagogicznej:

30 stycznia 2021r. -klasyfikacja słuchaczy LO i Szkoły Policealnej.

6 marca 2021r klasyfikacja słuchaczy po sesji poprawkowej

25 kwietnia 2021r. -klasyfikacja słuchaczy klas 3La i 3Lb LO

20 czerwca 2021r. – klasyfikacja słuchaczy LO , podsumowanie pracy w semestrze

25 czerwca 2021r.- Klasyfikacja słuchaczy Szkoły Policealnej podsumowanie pracy w semestrze

 

Terminy matur: