INFORMACJE

Szanowni Słuchacze,

Informujemy, że decyzją rządu szkoły wracają do nauki hybrydowej od 17 maja 2021r.                               Kolejne  zajęcia odbędą się 22 i 23 maja 2021r. zgodnie z  harmonogramem, który znajduje się  na stronie szkoły oraz został przesłany na Państwa adresy e mail.

Przypominamy , że w harmonogramie zaplanowane są również egzaminy. Bardzo proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klasy 2A technik administracji odbędą się 5 czerwca 2021r. (sobota)  zgodnie z harmonogramem.

Egzamin zawodowy odbędzie się :

7 czerwca 2021r. (poniedziałek) część praktyczna godz.9.00

8 czerwca 2021r. (wtorek) część pisemna godz.16.00

 

Kolejne zajęcia w formie stacjonarnej odbędą się 12-13 czerwca 2021r. oraz 19 czerwca 2021r.

Sekretariat Prywatnych Szkół w Wieliczce będzie czynny w sobotę 22 maja  2021r.                  w godz.14.00-18.00

W razie pytań proszę dzwonić : nr tel. 604 266 151

 

Terminy zajęć   w roku szkolnym 2020/2021

Luty 2021r. Marzec 2021r. Kwiecień 2021r. Maj 2021r. Czerwiec 2021r.
6-7,

20-21

 

6-7,

20-21

10-11,

24-25

8-9,

15-16,

29

5-6,

19-20

 

Bardzo proszę o terminowe wpłaty za szkołę na konto 30 1050 1445 1000 0090 3051 8600 lub w sekretariacie szkół  w Wieliczce w sobotę  zgodnie z terminarzem zajęć  w godz. 14.00-18.00 -dziękuję.

 

 

 


 

Obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem danych osobowych jest Urszula Kwietniowska osoba prowadząca Prywatne Szkoły Zaoczne mgra Stefana Kwietniowskiego w tym Prywatne Liceum Ogólnokształcące  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 18 wpisane do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 11/2003-Prywatną Szkołę Policealną  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul.Piłsudskiego 18, wpisaną do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 17/2005 adres Kancelarii Szkolnej: ul.Mickiewicza 29/2 32-050 Skawina telefon 12 276 50 91 e-mail psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach kształcenia, rekrutacji, marketingu, archiwalnych, statystycznych, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym, nauczyciele, podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz odpowiedni organy i urzędy w zakresie określonym przepisami szczegółowymi.
  4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są przez okres 30 lat od dnia zakończenia kształcenia, a jeśli przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania danych do końca okresu określonymi przepisami szczególnymi.
  5. Wskazanie takich danych osobowych jak imiona, nazwisko, adres i nr pesel jest konieczne w celu realizacji kształcenia. Wskazanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
  6. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).