Komunikaty

INFORMACJE

Szanowni Słuchacze,

Zajęcia w szkole nadal prowadzone są zdalnie .

Stacjonarnie prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i matematyki dla słuchaczy, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego w maju 2021r. oraz słuchaczy klas 1A i 2A w  zawodzie technik administracji -zajęcia praktyczne odbywają się w sobotę zgodnie z harmonogramem zajęć.

Terminy zajęć   w roku szkolnym 2020/2021

Luty 2021r. Marzec 2021r. Kwiecień 2021r. Maj 2021r. Czerwiec 2021r.
6-7,

20-21

 

6-7,

20-21

10-11,

24-25

8-9,

15-16,

29

5-6,

19-20

 

Bardzo proszę o terminowe wpłaty za szkołę na konto 30 1050 1445 1000 0090 3051 8600 lub w sekretariacie szkół  w Wieliczce w sobotę  zgodnie z terminarzem zajęć  w godz. 14.00-18.00 -dziękuję.

kontakt telefoniczny: 604 266 151, 12 276 50 91

 

 


 

Obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem danych osobowych jest Urszula Kwietniowska osoba prowadząca Prywatne Szkoły Zaoczne mgra Stefana Kwietniowskiego w tym Prywatne Liceum Ogólnokształcące  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 18 wpisane do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 11/2003-Prywatną Szkołę Policealną  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul.Piłsudskiego 18, wpisaną do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 17/2005 adres Kancelarii Szkolnej: ul.Mickiewicza 29/2 32-050 Skawina telefon 12 276 50 91 e-mail psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach kształcenia, rekrutacji, marketingu, archiwalnych, statystycznych, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym, nauczyciele, podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz odpowiedni organy i urzędy w zakresie określonym przepisami szczegółowymi.
  4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są przez okres 30 lat od dnia zakończenia kształcenia, a jeśli przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania danych do końca okresu określonymi przepisami szczególnymi.
  5. Wskazanie takich danych osobowych jak imiona, nazwisko, adres i nr pesel jest konieczne w celu realizacji kształcenia. Wskazanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
  6. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).