Prywatne Szkoły
magistra Stefana Kwietniowskiego
w Wieliczce

Najnowsze komunikaty

Dodano: 13-10-2022

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przeczytaj
Dodano: 1-12-2020

INFORMACJE

Przeczytaj

Oferta edukacyjna

SZKOŁA POLICEALNA 2-letnia - ochrona fizyczna osób i mienia

Cykl kształcenia przygotowuje absolwentów do realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także technik przeciwdziałających i niedopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych, na teren chroniony.

Dowiedz się więcej

Szkoła Policealna 2-letnia - technik administracji

Absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w komórkach administracji podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Absolwent otrzymuje tytuł Technika Administracji.

Dowiedz się więcej

Szkoła policealna technik informatyk

Absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w zakresie eksploatacji, naprawy, montażu i konfiguracji sprzętu komputerowego, projektowania i tworzenia aplikacji użytkowych, programowania obiektowego, stosowania popularnych programów użytkowych, zaawansowanego posługiwania się pakietem programów biurowych, projektowania i eksploatacji sieci LAN, administrowania sieciami komputerowymi, korzystania z Internetu, projektowania i tworzenia stron WWW, tworzenia prezentacji multimedialnych i grafik komputerowych, projektowania i posługiwania się bazami danych, korzystania z dokumentacji i literatury fachowej w języku angielskim. Absolwent otrzymuje tytuł Technika Informatyka (po zdaniu egzaminu OKE).

Dowiedz się więcej

Szkoła policealna w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowywanie uczących do życia w warunkach współczesnego świata,wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Napisz do nas!

ul. Mickiewicza 29/2
32-050 Skawina
Małopolskie
Telefon/Fax: (12) 276 50 91
Komórka: 604 266 151/
507 967 441
psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
Rachunek bankowy:
Prywatne Szkoły Zaoczne mgra S. Kwietniowskiego
Kancelaria Szkolna 32-050 SKAWINA ul. Mickiewicza 29/2
nr konta: 30 1050 1445 1000 0090 3051 8600