INFORMACJE

Prowadzimy rekrutację do naszych szkół -liceum i szkoły policealnej.
W okresie wakacji można się zapisać w każdy czwartek 15.00-16.00 w sekretariacie szkół w Wieliczce ul.Piłsudskiego 18

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do liceum:
oryginał świadectwa: Gimnazjum, SP, Szkoły Branżowej I stopnia , Szkoły Zasadniczej
podanie o przyjęcie -można pobrać ze strony, albo wypełnić na miejscu
wpisowe -150 zł

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szkoły policealnej:
oryginał świadectwa ukończenia liceum, technikum
podanie o przyjęcie -można pobrać ze strony, albo wypełnić na miejscu
wpisowe -150 zł

                Terminy zajęć w Prywatnych Szkołach mgr Stefana Kwietniowskiego  

                       w Wieliczce w roku szkolnym 2024/2025

Wrzesień 2024r. Październik 2024r. Listopad 2024r. Grudzień 2024r. Styczeń 2025r.
7-8

21-22

 

5-6

19-20

9-10

23-24

7-8

14-15

 

11-12

18-19

 

Luty 2025r. Marzec 2025r. Kwiecień 2025r. Maj 2025r. Czerwiec 2025r.
8-9

22-23

 

8-9

22-23

 

5-6

12-13

10-11

24-25

 

7-8

14-15


 

Obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem danych osobowych jest Urszula Kwietniowska osoba prowadząca Prywatne Szkoły Zaoczne mgra Stefana Kwietniowskiego w tym Prywatne Liceum Ogólnokształcące  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 18 wpisane do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 11/2003-Prywatną Szkołę Policealną  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul.Piłsudskiego 18, wpisaną do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 17/2005 adres Kancelarii Szkolnej: ul.Mickiewicza 29/2 32-050 Skawina telefon 12 276 50 91 e-mail psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach kształcenia, rekrutacji, marketingu, archiwalnych, statystycznych, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym, nauczyciele, podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz odpowiedni organy i urzędy w zakresie określonym przepisami szczegółowymi.
  4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są przez okres 30 lat od dnia zakończenia kształcenia, a jeśli przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania danych do końca okresu określonymi przepisami szczególnymi.
  5. Wskazanie takich danych osobowych jak imiona, nazwisko, adres i nr pesel jest konieczne w celu realizacji kształcenia. Wskazanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
  6. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).