Prywatna Szkoła Policealna mgr Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce, ul.Piłsudskiego 18 (budynek LO w Wieliczce)

Szkoła Policealna  posiada uprawnienia szkól publicznych i działa od 1997 roku!

Szkoła kształci w następujących zawodach:

roczna:

dwuletnia:

Zajęcia odbywają się przez dwa weekendy w miesiącu w soboty w godz. 14.00 – 20.30 i w niedziele w godz. 8.00 – 14.30 zgodnie z terminarzem zajęć wyznaczonym na cały rok szkolny.

Opłaty:  wpisowe jednorazowe-  100 zł, czesne 300 zł/miesiąc płatne do 15-go każdego miesiąca -opłacane od września do czerwca , nie ma opłaty za szkołę w lipcu i w sierpniu.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły w trakcie trakcie zajęć lub na konto szkoły

Prywatne Szkoły Zaoczne w Wieliczce nr konta 30 1050 1445 1000 0090 3051 8600

w tytule imię , nazwisko klasa

Słuchacz może otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się w szkole do dowolnej instytucji działającej w systemie oświaty.

Na podstawie wydanych zaświadczeń,  słuchacz może ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak: ZUS, KRUS, MOPS lub innych, przyznających różnego rodzaju zasiłki.

W naszej Szkole Policealnej zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, panuje miła i sympatyczna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego słuchacza. Możemy poszczycić się 100% zdawalnością egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dyżury Dyrektora:

w ciągu roku szkolnego (podczas zajęć zgodnie z terminami zajęć),

w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień-   czwartek: godz. 15.00-16.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!