Komunikaty dla słuchaczy

Szanowni Słuchacze

Przypominamy, że uległy zmianie terminy zajęć w semestrze zimowym ,  zajęcia odbędą się 23, 24 i 30 stycznia 2021r. 30 stycznia będzie też zebranie Rady Pedagogicznej na której zostaną przedstawione wyniki klasyfikacji i podjęte decyzje o promocji na kolejny semestr. Bardzo proszę o terminowe przystąpienie do egzaminów wyznaczonych zgodnie z harmonogramem.

Proszę o terminowe wpłaty za szkołę na konto szkoły, albo w sekretariacie szkoły (w sobotę 14.00-17.00 zgodnie z terminami zajęć)

Osoby, które złożyły deklaracje maturalne są proszone o podjęcie decyzji czy przystępują do egzaminu maturalnego  na poziomie rozszerzonym (zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej egzamin ten jest nieobowiązkowy). w tym roku szkolnym nie ma też egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.

Przypominam, że ostateczne zmiany w deklaracji można dokonać w nieprzekraczającym terminie do 7 lutego 2021r.