Asystent osoby niepełnosprawnej Drukuj
Wpisany przez Kwietniowski sc   
piątek, 18 grudnia 2015 19:13
SZKOŁA POLICEALNA W WIELICZCE
na podbudowie szkoły średniej

w zawodzie systent osoby niepełnosprawnej-roczne 

1.CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowywanie uczących do życia w warunkach współczesnego świata,wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania nasępujących zadań zawidiwych

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu di samodzielności życiowej

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Absolwent naszego studium uzyskuje kwalifikacje zawodowe- Udzielanie pomocy i organizowanie wsparca osobie niepełnosprawnej, a po ukończeniu studium i zdaniu egzaminu z kwalifikacji-tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej.

Poprawiony: czwartek, 27 czerwca 2019 06:46