Informacje dodatkowe

Szkoły nasze posiadają uprawnienia szkół publicznych i działają od 1997 roku!

 

W związku z tym każdy nasz słuchacz może otrzymać zaświadczenie do dowolnej instytucji, potwierdzające fakt kształcenia się w naszej szkole działającej w systemie oświaty.

Na podstawie wydanych zaświadczeń, nasi uczniowie mogą ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak: ZUS, KRUS lub innych, przyznających różnego rodzaju zasiłki.

Zajęcia odbywają się   w soboty i niedziele,  co dwa tygodnie,  więc słuchacz dysponuje odpowiednią ilością czasu, aby podjąć zatrudnienie, nawet w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jako, że jesteśmy instytucją prywatną nie publiczną, nasi słuchacze zobowiązani są do opłaty z tytułu „Czesnego”. Wyróżniamy się tym, że nie ma żadnych dodatkowych opłat  za egzaminy semestralne i egzamin maturalny czy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Opłaty:  wpisowe jednorazowo – 100zł, czesne 300 zł/miesiąc (płatne od września do czerwca) – nie ma opłaty w lipcu i  w sierpniu

W naszych szkołach zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, panuje miła i sympatyczna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego słuchacza

 

Serdecznie zapraszamy!